Komplexní Facility management-správa nemovitostí a údržba budov Pardubice

I ve městě Pardubice se již rozšířila služba tzv. Facility management, která je pro mnoho klientů a investorů velmi významná. Zde se můžete seznámit s renomovanou profesionální společností, která se již řadu let zabývá poskytováním propojených služeb, jako např. kompletní správa budov a nemovitostí, jejich údržba a bezproblémový provoz, recepční služby či účetní agendy. Správu budov a údržbu nemovitostí, tedy komplexní Facility management, Property management i Energy management, poskytuje agentura profesionálně, vždy ve stoprocentní kvalitě a to díky dlouholetým zkušenostem kvalifikovaných zaměstnanců. Výběr služby Facility managementu se přednostně řídí potřebami a požadavky klienta.

Proč využívat služeb Facility a Property či Energy managementu?

Při využití komplexních služeb správy budov Vám společnost zajistí chod Vaší budovy od administrace až po její zabezpečení. Cílem společnosti při poskytování služeb správy budov je minimalizovat klientovi výdaje na náklady za chod budovy. Tato společnost je též řadu let oprávněna poskytovat náhradní plnění formou odběru služeb.

(O změnách v náhradním plnění čtěte na stránkách Náhradní plnění 2022.)

Facility management

Facility management sjednocuje činnost v rámci organizace k rozvoji a zajištění sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní činnosti.

Z provozního hlediska je správa nemovitostí a údržba budov jednou z nejdůležitějších činností pro vlastníky objektů vzhledem k pravidelné údržbě, kterou je třeba vykonávat pro běžný a bezproblémový provoz. Pro zajištění chodu velkých objektů či areálů je pragmatické využít odborné firmy, které nabízí široké spektrum služeb a individuálně sestaví nabídku na správu nemovitostí a údržbu budov podle přání každého klienta. Je prokázáno, že službou Facility management lze docílit značné, až několika procentní úspory provozních nákladů.

Facility management mimo jiné poskytuje:

  • zajištění provozu a údržby majetku
  • úsporu ve správě nemovitostí a majetku
  • prodloužení životnosti nemovitostí a majetku
  • snížení poruchovosti a majetku
  • snížení spotřeby energií

 

Property management

Property management zajišťuje chod všech administrativních, ekonomických a obchodních procesů, které souvisejí s vlastnictvím nemovitosti. Facility management a Property management  jsou úzce propojená odvětví služeb, která mají společné mnohaleté teoretické i praktické zkušenosti, znalosti a dovednosti (tzv. know-how).

Property management mimo jiné poskytuje:

  • zastupování klienta vůči třetím osobám
  • účetní audity
  • předávání a přebírání bytových i nebytových prostor
  • energetický servis
  • spolupráci s realitní kanceláří

 

Recepční služba

Recepční služby zajišťují veškerý informační servis nejen návštěvníkům, ale i zaměstnancům příslušného objektu a to jak v denních, tak i nočních hodinách. Mnoho lidí dá na první dojem a recepce je místem, kde si klient onen důležitý první moment vytváří a může tím tak ovlivnit případnou další spolupráci. Proto jsou recepční služby vykonávány komunikativními, reprezentativními a schopnými pracovníky a na přání klienta i se znalostí cizího jazyka. Recepční služby mohou být poskytovány i pracovníky ostrahy.

Recepční služba mimo jiné poskytuje:

 • informační službu pro návštěvníky, zaměstnance, či nájemníky
 • obsluhu telefonní ústředny a případné přepojení hovoru
 • zápis do knihy návštěv
 • výdej a příjem klíčů
 • převzetí a třídění pošty

Motto na závěr

Pokud někdo vlastní nemovitost, měl by z toho mít radost a užitek, nikoliv stres a peněz úbytek!


Kontakt

Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové

tel.: +420 495 220 445
e-mail: hradec.kralove@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Komplexní Facility management-správa nemovitostí a údržba budov Pardubice

Společnost působí ve městě Pardubice i po celé ČR a zabývá se správou nemovitostí a údržbou budov. Komplexní správa budov a údržba nemovitostí obsahuje služby Facility management, Property managemenet a Energy management.

Facility management obsahuje služby, díky kterým se pravidelnou údržbou a kontrolní činností budovy profesionálními pracovníky udržuje technické zařízení budovy v bezporuchovém chodu. Nabízí mj. zajištění administrativního provozu budovy, vedení dokumentace, ekonomické služby, vypracování provozních řádů atd. Infrastrukturální služby zajišťují vše spojené s plynulým chodem budovy a zvyšují tak její atraktivitu. V návaznosti na služby Facility managementu lze využít také úklidové služby, úklidové práce a kompletní bezpečnostní služby. Se službami Facility managemnetu na přání klienta může být nastaven proces Property managementu. Do Property managementu jsou zahrnuty další ekonomické a obchodní služby, právní služby spojené se základním Společenstvím vlastníků jednotek, dále pokytuje i předávání a přebírání bytů a nebytových prostor. Společnost zastoupí klienta vůči třetím osobám, dokáže provést účetní či energetický audit. Díky službám Energy managementu dokážete optimalizovat investiční náklady na opravy, spotřebu energií, řízení a údržbu technologií ap. Svou renomovanou profesionalitu dokazuje společnost poskytováním služeb ve špičkové kvalitě s cílem maximální spokojenosti svých klientů.