Náhradní plnění-zaměstnávání ZPS či invalidních důchodců Pardubice

Tyto stránky Vás seznámí s kvalitními a prosperujícími českými firmami města Pardubice, které umožňují zaměstnávání ZPS či invalidních důchodců. Tím společnosti splňují povinnost zaměstnávání více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností (ZPS) a nabízí firmám náhradní plnění ve formě odběru služeb, nebo jejich výrobků. Umožňují tak zaměstnavatelům s více jak 25 zaměstnanci plnit zákonnou povinnost o zaměstnávání občanů se ZPS.

Co je náhradní plnění?

Náhradní plnění v praxi znamená, že pokud má zaměstnavatel více než 25 zaměstnanců, je ze zákona (zákon č. 435/2004 Sb.) povinen zaměstnávat občany se ZPS (změněná pracovní schopnost). Zákon také umožňuje odebírat služby nebo výrobky od firem, které zaměstnávají 50% osob se zdravotním handicapem. Odběrem těchto služeb je splněna zákonná povinnost náhradního plnění 2023.

Níže uvedené bezpečnostní a úklidové agentury jsou schopny Vám zajistit náhradní plnění i v roce 2012. Je však zapotřebí jejich služby využít co nejdříve, neboť stát uzákonil nový limit omezující objem náhradního plnění. Prakticky řečeno: Neváhejte a čerpejte náhradní plnění v roce 2012, dokud je z čeho!

Více informací ke změnám 2012 naleznete zde: Náhradní plnění 2012. Čtěte dále: Náhradní plnění 2023 

Osoby se zdravotním postižením se dělí do kategorií:

  • osoby s těžším zdravotním postižením - osoby uznané orgánem sociálního zabezpečení za plně invalidní
  • osoby se zdravotním postižením - osoby uznané orgánem sociálního zabezpečení za částečně invalidní

Zaměstnávání důchodců, invalidních důchodců a zaměstnávání ZPS není u nás příliš populární. Mnohé firmy tyto občany odmítají zaměstnávat s tím, že pro ně nemají práci. Je to jen výmluva. Přitom pracovní výkony těchto občanů jsou mnohdy kvalitnější, protože zapojení do běžného pracovního procesu a společenského života přispěje k jejich lepšímu psychickému stavu.

Kde hledat pomoc?

Veškerý informační servis a poradenskou činnost poskytuje úřad práce. Zprostředkovává zaměstnávání invalidních důchodců, důchodců i zaměstnávání ZPS vždy s ohledem na jejich zdravotní stav. Zároveň přihlíží k věku, kvalifikaci i schopnostem. Cílem není handicapované občany zvýhodňovat, ale pomoc jim pracovat a žít plnohodnotný život.


Kontakt

Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové

Tel.: + 420 602 592 706
email:
praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

SIPADAN a.s. Pardubice

SIPADAN a.s. působící na trhu od roku 2002 je další agentura ve městě Pardubice. Zabývá se poskytováním bezpečnostních a úklidových služeb a umožňuje zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Možnost zaměstnání a zapojení se do práce pro ZTP občany znamená zkvalitnění jejich života. Tato agentura nabízí možnost odběru služeb - náhradní plnění a tím možnost splnění zaměstnavatelům zákonnou povinnost zaměstnávání ZPS.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: + 420 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: disevenservice.cz 

 

D.I.SEVEN SERVICE a.s. Pardubice

Hlavním předmětem podnikání této společnosti je ochrana osob a majetku, a kompletní úklidové služby, nabízí také náhradní plnění. Tato agentura se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a zaměstnávání invalidních důchodců ve městě Pardubice a pomáhá jim tak ke zkvalitnění života. Ti tvoří více než 50% zaměstnanců a tudíž odběrem služeb od této agentury mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou zákonnou povinnost  o zaměstnávání ZPS. Tato agentura je držitelem několika certifikátů, nabízí mnoho garancí kvality a působí na celém území ČR nejen ve městě Pardubice.

Kontakt

Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové

tel.: +420 495 220 445
e-mail: hradec.kralove@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Pardubice

Agentura působící ve městě Pardubice, která poskytuje služby správa nemovitostí a údržba budov ve kterých se mohou občané se ZPS, ZTP a invalidní důchodci uplatnit ve službách Facility managementu i Property managementu. V těchto službách je možnost širokého výběru méně náročné práce pro ZTP. Tato společnost splňuje zákonnou povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením a proto odběrem služeb - náhradní plnění od této firmy si splní zákonnou povinnost každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci.