Ochrana osob a majetku-fyzická ostraha ve městě Pardubice

Na těchto stránkách máte možnost poznat některé kvalitní české prosperující bezpečnostní agentury ve městě Pardubice. Každá tato vybraná bezpečnostní agentura Vám poskytne bezpečnostní služby, jako je kompletní ostraha objektů a ochrana osob a majetku. Kompletní bezpečnostní služba se dělí na - fyzická ostraha, recepční služby, pořadatelské služby, zde je možná i ostraha osob a zabezpečení akcí. Dále Vám zajistí elektronické zabezpečení-napojení na pult centrální ochrany (PCO/ARC), tím se zajistí kompletní ostraha objektů a ostraha majetku. Tyto bezpečnostní agentury poskytují také osobní ochranu a detektivní služby.

Hlavním úkolem ochrany osob a majetku je zamezit neoprávněnému vniknutí do hlídaného prostotu, zabránit ničení a poškozování Vašeho majetku a v neposlední řadě dbát na zdraví a bezpečnost klienta.

Fyzická ostraha objektů a majetku

Tato služba zajišťuje vnitřní i venkovní ostrahu objektů zkušenými a prověřenými pracovníky ostrahy. Pracovníci ostrahy zajišťují pravidelné obchůzky objektu, kontrolují pohyb osob a vozidel u vjezdů a výjezdů a vše pečlivě zaznamenávají. Pracovníci ostrahy mohou službu vykonávat jak ve služebních stejnokrojích, tak v civilu. Vždy záleží na podmínkách stanovených klientem. Na přání klienta je možné zabezpečit i jiné služby, jako např. pracovníky se znalostmi cizího jazyka, nebo ostrahu psovoda se psem.

Ochrana osob

Ochrana osob je vždy prováděna spolehlivě, diskrétně a s ohledem na klienta. Bezpečnostní agentury zajistí ochranu osob téměř v každé situaci. Ochrana může být zajištěna za účasti jednoho nebo více členů ochranky, kteří jsou proškoleni a připraveni na řešení mimořádných situací.  Agentury na přání zákazníka zajistí i členy ochranky se znalostí cizího jazyka nebo ozbrojený doprovod.

Recepční služby

Recepční služba zajišťuje veškerý informační servis nejen návštěvníkům, ale i zaměstnancům příslušného objektu a to jak v denních, tak i nočních hodinách. Recepční služby mohou vykonávat zkušení a odborní pracovníci se znalostí cizího jazyka, nebo pracovníci fyzické ostrahy. Tato služba mimo jiné poskytuje obsluhu telefonní ústředny, zápis do knihy návštěv, výdej a příjem klíčů nebo převzetí a třídění pošty.

Pořadatelské služby

Nejsou to jen sportovní akce, kde fyzická ostraha je v dnešní době nutností. Jedná se také např. o společenské, kulturní, hudební, ale i soukromé akce. Bezpečnostní agentury města Pardubice pak zabezpečí a zajistí bezproblémový průběh těchto akcí. Kontrolují oprávněnost vstupu, organizují vjezd a výjezd návštěvníků i účinkujících, zamezují násilí a poškozování cizích věcí. Ochrana objektů a majetku není v tomto případě na prvním místě, prioritou je vždy ochránit jak diváky, tak účinkující.

PCO/ARC neboli pult centrální ochrany

Pokud nechcete fyzickou ostrahu objektů a majetku a přesto chcete svůj majetek chránit, můžete využít služby PCO. Tato služba „na dálku" funguje na základě přenosu dat z elektronických zabezpečovacích systémů, které 24 hodin denně sledují a hlídají daný objekt. Veškeré informace (data) jsou přenášeny na dohledové centrum PCO, kde jsou zpracovány a vyhodnoceny zkušenými operátory. Operátoři na základě zjištěné situace kontaktují oprávněnou osobu a v případě potřeby zajistí výjezdovou skupinu.

Přeprava finanční hotovosti

Tato služba je velmi specifická a proto vždy záleží na podmínkách stanovených mezi bezpečnostní agenturou a klientem. Transport hotovosti, cenin a dokumentů probíhá za účasti přísně proškolených pracovníků vlastnící zbrojní průkaz a tudíž mohou vykonávat ozbrojený doprovod.

Detektivní služby

Tato služba nespočívá pouze ve sledování záletných manželek nebo manželů. Činnost detektivní služby se uplatňuje např. v nákupních centrech a jiných provozovnách, kde je ochrana majetku nezbytnou součástí. Detektivní služby konají pracovníci v civilním obleku.

Nespoléhejte se na Policii ČR a zvolte si bezpečnostní agenturu města Pardubice. Zajistí Vám ochranu osob, objektů a majetku a Vy si můžete spokojeně užívat svých aktivit a klidně spát.


Kontakt

Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové

tel.: (+420) 495 220 445
e-mail: hradec.kralove@diseven.cz
web: www.diseven.cz

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - D.I.SEVEN, a.s. Pardubice

Tato bezpečnostní agentura působí od roku 1995 na českém i zahraničním trhu a patří mezi profesionální bezpečnostní agentury. Poskytuje kompletní bezpečnostní služby týkající se ochrany a ostrahy osob a majetku.

Kontakt

Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové

tel.: (+420) 495 220 445
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Pardubice

Tato společnost je dceřinou společností D. I. SEVEN, a.s. a její hlavní činností je správa nemovitostí a údržba budov, tyto služby Vám zajistí nejen ve městě Pardubice, ale po celé ČR. Spolu s dalšími službami v rámci Facility managementu Vám může agentura poskytovat i kompletní bezpečnostní služby. Nabízí náhradní plnění.

Kontakt

Pouchovská 153
500 03 Hradec Králové

Tel.: + 420 602 592 706
email:
praha@sipadan.cz
web:www.sipadan.cz

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - SIPADAN a.s. Pardubice

Tato bezpečnostní agentura vznikla v roce 2002 a je profesionální agenturou s působností ve městě Pardubice. Poskytuje bezpečnostní služby jako fyzická ostraha, ostraha osob a majetku, zabezpečení domu a objektu prověřené mnoha certifikáty. Agentura nabízí možnost odběru náhradního plnění.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

 

tel.:+ 420 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: disevenservice.cz

 

Bezpečnostní služby, ostraha objektů a pult centrální ochrany PCO - D.I.SEVEN SERVICE a.s. Pardubice

Společnost D.I.SEVEN SERVICE a.s. je bezpečnostní agentura nabízející své služby ve městě Pardubice. Hlavním předmětem podnikání bezpečnostní agentury jsou kompletní bezpečnostní služby. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci si mohou plnit svou zákonnou povinnost o zaměstnanosti ZPS, ZTP a invalidních důchodců odběrem služeb (náhradní plnění) od této agentury.