Pořadatelské služby

Profesionální pořadatelské služby - to je záruka úspěšného a bezproblémového průběhu každé akce. Dokonalé zabezpečení akcí - to je cíl každého organizátora.

Právě takové služby, které povedou ke spokojenosti návštěvníků i organizátorů, mají v nabídce bezpečnostní agentury na Pardubicku. Díky profesionálnímu přístupu a službám na nejvyšší úrovni proběhne každá akce tak, jak má. Kvalifikovaní zaměstnanci bezpečnostních agentur jsou připraveni zajistit vše od příprav akce, přes důkladnou organizaci s důrazem na bezpečnost majetku a zdraví účastníků až po závěrečný úklid.

Zabezpečení nejrůznějších akcí

Pořadatelské služby lze využít pro zabezpečení nejrůznějších událostí, jako jsou koncerty, festivaly, mítinky, konference, výstavy, zápasy, plesy a další kulturní či sportovní akce. Zkrátka všude tam, kde je potřeba zajistit organizaci, bezpečnost a pořádek.

Nabídka pořadatelských služeb

Škála poskytovaných služeb spojených se zabezpečením akcí je velmi široká, záleží na konkrétních přáních a potřebách klienta. Zástupci agentury mohou případně vzhledem k charakteru akce a prostředí, v němž se odehrává, doporučit některá opatření. Rádi poradí a vše s klientem předem proberou tak, aby našli co nejlepší řešení. Samozřejmostí je slušnost a odbornost zaměstnanců agentur, příjemné vystupování a reprezentativní chování nejen při samotném průběhu akce.

Mezi pořadatelské služby patří například:

  • kontrola oprávněnosti vstupu osob na akci

  • kontrola a evidence vjíždějících a vyjíždějících vozidel

  • fyzická ostraha objektu

  • ochrana majetku

  • ochrana osob

  • zabezpečení veřejného pořádku

  • informační servis pro návštěvníky

  • recepční služby

Fyzická ostraha

Oblast ochrany osob a majetku má další specifika - klient si například může vybrat, zda upřednostní uniformovanou ostrahu nebo pracovníky v utajení (ve vhodně zvoleném civilním či společenském obleku). Agentury jsou také schopny na přání zákazníka zajistit pracovníky s vycvičeným psem nebo ozbrojený doprovod ryze osobního strážce.

Doplňkové služby

Zákazníci mohou při pořádání akcí využít nejen pořadatelské a bezpečnostní služby, ale i další segment nabídky bezpečnostních agentur. Většina jich poskytuje také úklidové služby. Do této oblasti patří také možnost jednorázového úklidu, například po skončení akce.