Náhradní plnění 2012 v Pardubicích a okolí

Nachází se Váš objekt ve městě Pardubice, nebo v jiném okrese v ČR a potřebujete ho zabezpečit, nebo pravidelný úklid? Nemůžete plnit zákonnou povinnost zaměstnávat osob zdravotně znevýhodněné (OZZ)? Chcete ušetřit své finanční prostředky?  Toto jednoduše vyřešíte! Také v roce 2012 máte možnost využívat náhradní plnění od bezpečnostních agentur a tím ušetřit své finanční prostředky. Sídlo Vaší společnosti nemusí být ve městě Pardubice, ale kdekoli v ČR.

Odběr služeb od bezpečnostních agentur - ušetření finančních prostředků

Zaměstnanost vybraných bezpečnostních agentur ve městě Pardubice tvoří více jak 50% osob se zdravotním znevýhodněním (OZZ), invalidních důchodců. Z tohoto důvodu Vám mohou tyto bezpečnostní agentury poskytovat již řadu let své profesionální služby formou náhradního plnění a šetřit Vám tak náklady za odvody do státní pokladny.

Změny v náhradním plnění 2012

Nadále i v roce 2012 platí, že každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci má povinnost zaměstnávat osoby zdravotně postižené. V případě, že tento povinný 4% podíl nemůžete plnit, máte možnost řešení, odběr služeb - náhradní plnění.

Letos však novela zákona o zaměstnanosti stanovila limit pro objem odběru výrobků a služeb, proto je nutné využít služeb bezpečnostních agentur k odběru náhradního plnění co nejdříve. V opačném případě hrozí odvod nemalé "invalidní daně" do státní pokladny, a to nově i státním organizacím

Co tyto změny znamenají pro Vás?

Níže uvedené bezpečnostní agentury jsou schopny Vám zajistit náhradní plnění i v roce 2012. Objem odběru jejich služeb je však novým zákonem omezen. Proto doporučujeme zabývat se náhradním plněním pro rok 2012 co nejdříve a zajistit si včas odběr služeb u některé z uvedených bezpečnopstních agentur, dokud tyto služby v rámci náhradního plnění nejsou vyčerpány.

Způsoby, kterými můžete plnit zákon o zaměstnanosti v roce 2012

  • Odběrem služeb (náhradní plnění) od agentur zaměstnávajících více než 50 % osob zdravotně postižených (OZP).
  • Zaměstnáváním zdravotně znevýhodněných osob se zdravotním postižením (ZP) a těžším zdravotním postižením (TZP).
  • Za každého chybějícího zaměstnance se zdravotním postižením do stanoveného poměru zaměstnanců odevzdávat adekvátní část finančních prostředků do státní pokladny.

Zaměstnávání invalidních důchodců

Také město Pardubice trpí nedostatkem pracovních příležitostí. Velké problémy s pracovním zařazením mají také invalidní důchodci. Těmto občanům pomáhají bezpečnostní agentury, které umožňují zaměstnávání invalidních důchodců, osob se ZP a TZP. Tím jim agentury umožní zapojit se do běžného života mezi zdravé občany a zkvalitnit si život. Také Vám jako klientovi nabízí pomoc v podobě ušetření finančních prostředků díky možnosti odebírání služeb pro náhradní plnění 2012.  

Náhradní plnění 2022

Pro akutální rok naleznete informace, rady a doporučení zde.